Förstatliga skolan så får alla samma chans

Att lära ut, ge barn och ungdomar kunskaper som ger dem en bra start i livet är samhällets viktigaste uppgift. Med åren har det blivit allt tydligare att den kommunalt drivna skolan inte klarar att ge denna goda start till alla i Sverige. Den stadsdel eller bostadsort som du bor i har i ökad utsträckning fått avgöra om din skola klarar uppgiften fullt ut. Den politiska ledningens intresse för skolan är förstås viktig, om de prioriterar andra verksamheter på skolans bekostnad så har elevernas förutsättningar minskat.

”Kommunalrådens skola” har utvecklats i spridda riktningar allt beroende på bland annat ekonomi och vilka vi är. Vi vill att skillnader i kvalitet mellan skolor ska upphöra. I detta ligger också behovet av en utvecklad statlig kvalitetskontroll av friskolorna.

Det finns inget viktigare för en demokrati än kunnig och kompetent befolkning som genom skolan lärt sig – förutom att läsa, skriva och räkna – ställa frågor och söka svaren med hjälp av kunniga lärare. Vi är alla olika, vissa av oss är musikaliska och andra har läggning för matematik. Så långt det är rimligt ska alla få sina specialbegåvningar väl omhändertagna.

Med en allt öppnare omvärld kommer vi att använda mer av utländska språk i vår yrkesutövning. Vem trodde för 20 år sedan att det kinesiska språket skulle finnas på skolschemat? För att förstå vad vi med åren lärt oss i skolan är det viktigt med betyg, endast då kan vi få grepp om vilka kunskaper som behöver förbättras. Att ha läs/skriv- eller andra svårigheter påverkar förstås möjligheterna att göra ett bra studieresultat. Därför är det viktigt att skolan kan använda den forskning som finns inom området, bland annat om olika inlärningssätt.

Vi tror på en statligt driven skola som har tillräckliga ”muskler” för att nå målen om en för alla likvärdig kunskapsskola med kompententa lärare.

A Dundar, M Cahn, J Haak,

A Hübinette, S Lindeberg, A Roula, T Sundblad

Folkpartiet i Hägersten

En statligt driven skola skulle ha tillräckliga muskler för att nå målen om en likvärdig skola för alla, menar skribenterna.arkivbild