Förstatliga skolan

OECD listar en rad åtgärder för att vända resultaten i skolan. Läraryrkets attraktivitet hamnar i topp. Nyss presenterades OECD-analysen som den förre regeringen beställde efter Pisa- fiaskot.

Det mesta av innehållet var redan känt och ligger i linje med tidigare analyser om vad som måste göras för att vända kunskapstappet i skolan. I topp på åtgärder står läraryrkets attraktivitet, bättre styrning av nationella resurser, nationell strategi för utveckling av skolan och stärkt pedagogiskt ledarskap. Alla åtgärder involverar lärarna i något sammanhang. Sammantaget kan man säga att utan lärare är det en omöjlig uppgift att vända skolresultaten.

Många fler måste vilja bli lärare och då måste yrket göras attraktivt. Den enskilt största faktorn för att höja attraktiviteten i yrket är att ge lärarna bättre betalt, vilket kommunerna inte klarar av att genomföra. Att kommunerna inte kan höja lönerna beror på att det inte finns någon anledning för dem att göra det. Vad tjänar väl kommunen på att höja lärarlönerna? Inget om man tänker kortsiktigt! Enligt statistik från SCB och lärarförbundet kommer det att fattas cirka 65 000 lärare år 2025, vilket är en katastrof för Sverige och svensk konkurrenskraft. Statlig styrning av skolan och lärarutbildningen är enda vägen att gå, kommunerna kan inte styra över lärarutbildningen och lärarutbildningen måste vara anpassad efter behovet i skolan.

Dessutom måste lärarlönerna och övriga resurser till skolorna vara jämlikt fördelade nationellt, vilket inte är fallet i dag då vissa kommuner har god ekonomi och mer resurser går till skolan medan andra har betydligt svårare att få ekvationen att gå ihop. Vill vi höja resultaten i skolan bör man satsa på lärarna och förstatliga skolan!

Bård Kristoffersen