Förstörda leder till Hellasgården

Jag och min fru gjorde en lång skogspromenad för några dagar sedan. Vi tog det gröna spåret från Saltsjöbaden mot Hellasgården och sedan över till det blå spåret för att komma hem. Det var inte en lätt tur.

Stigarna var förvandlade till cyckelcrossbanor. Leriga och sönderkörda.

På många ställen har stigen breddats till runt tio meter lervälling. Svårt att komma förbi. Ingår det i allemansrätten att få förstöra så?

Oscar