Försvar av vad?

Försvaret känns rätt tunt armé och bataljon

har bytts mot grupp och stödpluton

Men själva industrin tycks ju finnas kvar

man säljer det vi har i slutna rum till självförsvar

Demokrati och diktatur har begreppen spårat ur

när kines och ryss blev en rik filur

Men att bygga granatgevärsfabrik i stympningarnas land får FOI att rygga man kan ju mista höger hand