Förtätning drabbar värdefulla grönytor

Det är viktigt att bevara grön natur i kommunens tätbefolkade områden, tycker Lidingöpartiet.Foto: Mostphotos
Det är viktigt att bevara grön natur i kommunens tätbefolkade områden, tycker Lidingöpartiet.Foto: Mostphotos

Vi vill bevara Lidingö småskaligt och bevara de bostadsnära grönytor vi ser utanför våra fönster varje dag.