C: ”Förtätning kan lyfta Fruängens centrum”

Fler bostäder i centrumet skulle vända den negativa utvecklingen, anser Evy Kjellberg (C)
Fler bostäder i centrumet skulle vända den negativa utvecklingen, anser Evy Kjellberg (C)
Vänd den nedåtgående trenden genom att bygga på höjden och däcka över tunnelbanan med bostäder.
Det anser Evy Kjellberg, ordförande för Centerpartiet i Brännkyrka, i en kommentar till artikeln "Mat ska lyfta centrumet" den 27 februari.

För flera år sedan utlovade majoriteten, S, MP, V, Fi, en översyn av alla förortscentrum i Stockholm för att se hur de skulle kunna utvecklas.

Vad har det blivit? Ingenting. Åtminstone i Fruängens centrum kan man inte se några spår av utveckling.  I stället stängs den ena butiken efter den andra, företagarna klarar sig inte. Inom loppet av några månader står   tre lokaler tomma och fler affärsidkare är på väg att ge upp

Tomma lokaler bidrar till  otrygghet och minskad trivsel. Vem vill besöka Fruängens centrum under sådana förhållanden? Nya företag väljer andra ställen för nyetableringar och så vidare

Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon, säger till Lokaltidningen Mitt i att man ska satsa mer på mat och dryck. Med åtta matställen av olika inriktning i centrum samt fyra några hundra meter bort verkar det inte som om det är detta som behövs just nu. Något måste göras för att vända utvecklingen. Fruängens centrum måste åter bli attraktivt både för företagare och kunder.

För att kunna bevara våra viktiga grönområden/parker och samtidigt lösa bostadsbristen måste vi börja planera för en tätare och högre bebyggelse där det är lämpligt. Centerpartiet anser att Fruängen är ett sådant ställe. Här finns utmärkta kommunikationer med t-bana och bussar.

Bygg på höjden

Bygg på Fruängens centrum på höjden samt däcka över t-banan med bostäder. Taken samt del av fasaderna bör användas till odling/gröna oaser, bikupor, solpaneler och kaféer.

Med fler boende i centrum skulle man få ett större kundunderlag samt liv och rörelse även efter stängningsdags med ökad trygghet och trivsel som följd. Människor skulle måna om sin miljö och sin service.

Genom att komplettera husen med bostäder bör hyresvärden även kunna erbjuda lokaler till rimliga kostnader. Fruängen centrum blir åter attraktivt samtidigt som vi får ett välbehövligt tillskott av bostäder och grönska.

Evy Kjellberg, ordförande för Centerpartiet i Brännkyrka