Förtätning in absurdum

Det finns planer på förtätning bland annat i Bredäng Centrum. När hyresrätter eller studentbostäder förespeglas kan förtätning ske in absurdum. De 90 lägenheter som föreslås vid Bredängs Allé går sannerligen över gränsen för en sådan förtätning.