ANNONS

Förtätningen på Söder är 
en ohållbar trend

södermalm bygge
Spara träden och grönytorna i stadsdelen, tycker signaturen "Bekymrad Södermalmsbo".
Sluta förtäta innerstaden på grönytor för att rädda klimatet, tycker insändarskribenten.
ANNONS

Trenden att se förtätning av innerstaden som en lösning på bostads­bristen dök upp för ett tiotal år sedan.

Då var det också många forskare som försökte göra sina röster hörda angående klimatförändringarna, inte minst vad gäller det stora hotet – koldioxiden.

Det var inte många som lyssnade. 
I dag, 2019, är klimatkrisen ett faktum och koldioxidutsläppen erkänns som det stora hotet.

Dagligen påtalas vikten av att bevara­, inte bara skogar, utan också träden i städerna, på grund av trädens förmåga att absorbera den skadliga växthusgasen och bidra till att dämpa temperaturökningen.

Därför har politiskt ansvariga i flera städer världen över, även i Sverige, beslutat att värna och bevara städernas träd och dessutom plantera ett stort antal nya träd. Trots detta fortsätter politiker och byggherrar i Stockholm att ta grönområden i anspråk för bostadsbyggande.

Södermalm är den mest exploaterade stadsdelen. Förslaget att bygga­ 13 radhus i naturkvarteret mellan övre och nedre Lundgatan har i samrådsprocessen förkastats av ett antal tunga remissinstanser, bland annat på grund av betydande negativ miljö­påverkan.

Nu kommer stadsbyggnadskontoret med ett helt nytt förslag, man vill i stället bygga två högre flerbostadshus, vilket skulle medföra ytterligare försämring av närmiljön.

Dags för ansvariga att tänka nytt och ta ansvar för klimatet!

Bekymrad Södermalmsbo

ANNONS