Fortsätt bygg bostäder – det behövs

Stockholms landsting bedömer att 300 000 bostäder måste ­byggas till år 2030 för att möta den allt mer akuta bostadsbristen.

Sundbyberg är här ett föredöme, men fortfarande finns mark­reserver i kollektivtrafiknära lägen att utnyttja, bland annat i Ör.

Varje ny lägenhet eller lokal bidrar till att avhjälpa bostads­bristen och att skapa underlag för en trygg och levande gatumiljö med service, butiker med mera.

Bergsknallen i Ör tillhör inte de som nu råkar bo i närheten, utan den tillhör markägaren och bör användas till så många hus och bostäder som möjligt, till nytta för oss alla.

Vem protesterade när ditt hus byggdes? Var ska dina barn flytta?

Staden växer och utvecklas och det är positivt.

Dan Törnqvist, sundbybergsbo