Fortsatt ekonomisk utveckling i Stockholm

Alliansen i Stadshuset har fört en framgångsrik ekonomisk politik och Stockholms Stads ekonomi är stark. Men en svag internationell konjunktur och fortsatt oro i omvärlden slår också mot den svenska arbetsmarknaden, och i tider av ekonomisk oro är det klokt att prioritera åtgärder som förstärker arbetsmarknaden.

Stockholms stads budget för 2013 innehåller därför flera satsningar inom det området; till exempel feriejobb, vuxenutbildning och ungdomsjobb.

Regeringen presenterade nyligen den ekonomiska vårpropositionen. Även här föreslås en rad åtgärder som ska dämpa krisens effekter. En stor satsning på utbildning genomförs med 12 400 extra platser under såväl 2013 som 2014. Regeringen satsar två miljarder kronor extra på utbildnings- och praktikplatser i år och ytterligare en miljard 2014. Den främsta satsningen gäller yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux). Yrkesvux inriktar sig på grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller som behöver komplettera sin yrkesutbildning.

Vårpropositionen innehåller även satsningar på ytterligare 700 miljoner kronor på drift och underhåll av järnväg under 2013 och förstärkta insatser för regional tillväxt (totalt satsning på 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014). Kristdemokraterna och alliansen ser till att Stockholms stad och landet står väl rustat för den kris som har fått allvarliga konsekvenser i stora delar av Europa. Det är en klok politik.

Mikael Valier (KD), gruppledare, Kungsholmens stadsdelsnämnd