Fotgängare håller till vänster vid högertrafik

Svar på insändaren ”Inför högertrafik – även för fotgängare och cyklister” den 13 augusti:

Det råder redan högertrafik för gångtrafikanter – det är därför vi går på vänster sida på körbanor som är blandade, då man ska kunna se och möta faran. Att gå på samma sida som fordonen gör det mer riskabelt för alla.

Tyvärr är inte alla trafikanter så uppmärksamma som jag tror att du är, men går man på vänster sida ökar chansen enormt att åtminstone den ena ser vad som kommer och håller sig åt sidan.

Vintertid är det fortfarande alltför många som inte har reflexer. Om du möter en gående utan reflex har han/hon med största sannolikhet sett dig i alla fall.

Det finns dessutom väldigt många cyklister som sparat in på kostnaden för ringklocka. Att få en helt tyst, snabb cyklist bakom sig skrämmer, vilket kan leda till att man rycker till/vinglar ut och olyckan är ett faktum.

Endast på rena gångvägar, alltså där inte ens cyklar får framföras, promenerar man på höger sida, något som efterlevs redan i dag exempelvis på Drottninggatan i city och i köpcentrum. Att det inte sker på fler ställen är delvis för att det råder brist på rena gångbanor – de flesta är kombinerade med cykel.

Det jag stör mig mer på är folk som vinglar hit och dit och inte kan bestämma sig för om de ska gå till höger eller vänster.

Jag är helt överrens med dig om att hyfs är något som det börjar bli ont om i trafiken – det går att passera varandra utan glåpord!

Reflexprydd fotgängare

till vänster