FP är medskyldiga till segregationen

Svar på insändaren ”Förstatliga skolan så att alla får samma chans” den 17 september:

Folkpartiet i Hägersten skriver om att förstatliga skolan så får alla samma chans. Men FP har, som en del av högeralliansen, bidragit till att alla inte får samma chans. Det ”fria skolvalet” är motorn i segregationen, som ser till att inte alla får samma chans till en bra utbildning.

Teorin om att de dåliga skolorna skulle väljas bort fungerar inte. Det är sammansättningen av elever som styr valet av skola. Så kallade resurssvaga elever väljer ofta skola efter närhetsprincipen, medan medelklassföräldrar och överklassföräldrar väljer en skola längre bort med likasinnade.

FP vill inte se vilka beslut de varit med om att fatta, och vilka konsekvenser detta fått. Eller i vilket samhällssystem vi lever i.

Jag tror på en ökad statlig finansiering och mer statligt inflytande, men inte på ett återförstatligande av hela skolan. Valet 2014 kommer att handla om skolan och välfärdsfrågorna. Sifo lät i somras svenska folket svara på ”Vinst skall inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg”. 58 procent ansåg att det var ett bra förslag. Av borgerliga sympatisörer angav 49 procent att det var ett bra förslag.

Den borgerliga högeralliansen går i otakt med sina väljare.

Bengt Sundell, Hägersten