Min lokala hjälte

FP valde opposition ­framför att ha inflytande

Efter valet 2010 valde Folkpartiet i Danderyd att fortsätta i opposition mot Alliansen av Moderaterna, Kristdemokraterna och nu också Centerpartiet. Förmodligen hade M hellre valt FP än C som samarbetspartner, inte minst när man nu efter två år måste konstatera att C:s politiker på område efter område – åtminstone utåt – ser ut att bestämma i Alliansen.

Jag var mycket kritisk till FP:s beslut och tyckte att partiet för att kunna påverka politiken borde valt att samarbeta med M. Varför oppositionsrollen var mer lockande har jag inte förstått. Visst, en kraftfull opposition kan ha många viktiga uppgifter: Att granska majoritetens maktut­övning och söka vinna en opinion för partiets politik för att en dag ta över.

I FP:s fall är dock chansen mycket liten att i Danderyd någon gång i framtiden utan samarbete med M också kunna genomdriva FP:s politik och utöva verkligt inflytande. Inflytande hade partiet inte minst under åren 1991–1994 då vi senast samarbetade med M.

Då åstadkom vi mycket som var bra för kommunen: Barnomsorgs- och skolpeng och en valfrihetsreform för att bara nämna några exempel. Dessutom sparades mycket pengar genom ett effektivare utnyttjande av resurserna.

Min kritik mot den nuvarande FP-ledningen är kanske orsaken till att jag röstades bort från alla uppdrag som jag anmält intresse för, trots lång erfarenhet från olika nämnder sedan 1973. Det må vara hänt, vid min ålder får man räkna med det.

Med detta inlägg vill jag främst rikta uppmärksamheten på oppositionsrollen och möjligheten att påverka de politiska besluten.

FP i Danderyd bör enligt min uppfattning ta lärdom av sitt misstag för att få ett större inflytande på de politiska besluten.

Peter Haas