Fråga de äldre vad de vill göra i stället

Svar på insändaren ”Vi håller god kvalitet” den 15 april.

Tack för svaret på vår insändare.

Man kan starkt ifrågasätta en enkät som ger 100 procent nöjda svar. Om ni i stället frågade om tillvaron är meningsfull och vad de boende vill göra så skulle ni garanterat få andra svar.

Det som vi hört från både boende och deras anhöriga, på alla Salems äldreboenden, är att de boende inte har tillräckligt med sysselsättning eller träning. Vi pratade med några av de boende (ingen av dem kände till kommunens enkät). De hälsar så här:

1. De vill ha fler aktiviteter. De får exempelvis inte delta i kommunens dagverksamheter för äldre för att de bor på särskilt boende. Boendet ska nämligen ta hand om allt (med andra ord, de redan stressade sköterskorna).

2. De vill kunna göra egna inköp. På andra äldreboenden finns exempelvis kioskverksamheter som drivs av dagverksamheter.

3. De vill kunna gå på promenad.

4. De vill träna oftare.

Det borde vara en mänsklig rättighet att få rehabilitering efter sjukdom.

5. De vill kunna låna böcker och och talböcker.

Det är rätt självklara saker, kan man tycka, men det är så snålt med resurser på våra äldreboenden att våra äldre inte ens kommer ut på promenad; de blir sittande ute på gården. Men kommunens mål för utevistelse är därmed uppfyllt till 100 procent.

Döttrar med flera