Frågan om tiggare måste lösas på en högre nivå

Svar på insändaren ” Ge tiggarna jobb med att dela ut information” den 10 mars:

Att möta romers utsatthet vid mataffären eller T-banan väcker känslor. I en insändare hävdar Bergshamrapartiet att staden inte tar ansvar för de romer som vistas här. Det är fel.

I Solna har vi uppsökande verksamhet. Vid akut nöd­situation erbjuds bistånd till mat, logi eller hemresa om personen saknar egna medel. Det kan låta tufft men man får inte som EU-medborgare åka till ett annat land och dra nytta av det sociala biståndssystemet där.

Bergshamrapartiet föreslår att staden ska trycka upp samhällsinformation som kan delas ut i stället för att personen ska tigga. För varje utdelat flygblad ska kommunen ge en krona i ersättning. Förslaget är mindre bra bland annat eftersom det inte är lagligt. Stöd av det slaget är knutet till att en person är skriven här.

Det finns både medmänskliga och juridiska utmaningar. För några veckor sedan tog jag därför initiativ till regional samverkan i frågan. Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare gjorde också sitt första kommunbesök i Solna efter inbjudan av undertecknad. Vi jobbar aktivt med frågan men lösningen finns främst i Rumänien.

Vill man visa medmänsklighet kan man fundera på hur mycket man vill ge, till vad och vem.

Arion Chryssafis (M) ­socialnämndens ordförande