ANNONS

”Vårt främsta mål att återvinna trovärdigheten”

Lidingö stadshus. Lidingö. stadshus. politik
Moderaterna menar att processen måste göras om.
Efter den senaste tidens arvodesdiskussioner har väljarnas förtroende för politiken skakats om och det gäller inte minst för Moderaterna. För det ber vi reservationslöst om ursäkt.
ANNONS

Övergripande anser vi att även politikerarvoden behöver ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att de är anpassade så att vi har möjlighet att rekrytera fritidspolitiker och nyckelpersoner.

Det är vårt främsta mål att återvinna den trovärdighet Moderaterna så länge haft på Lidingö. Det kommer ske genom att blicka och agera framåt, med engagemang och målinriktning som ledstjärnor.       

När arvodesberedningens nuvarande mandat går ut vid årsskiftet så anser vi att Kommunfullmäktige bör utse en ny parlamentarisk arvodesberedning med Kommunfullmäktige som huvudman istället för Kommunstyrelsen. Denna nya parlamentariska arvodesberedning bör vidare, för att undvika varje misstanke om jäv, bestå av förtroendevalda som inte har eller aspirerar på att inneha poster som kommunalråd eller presidieplats i styrelser och nämnder.

Dessa politiskt mycket känsliga förändringar måste präglas av legitimitet, transparens och relevans. När arvoden justeras så anser vi att objektiva aspekter som till exempel följande kan vägas in och öppet kunna redovisas.

  • Uppdragets ansvar
  • Uppdragets utsatthet och komplexitet
  • Tidsåtgång för uppdraget
  • Underställd chefstjänstemans lön
  • Förhållandet till andra jämförbara kommuners motsvarande poster inklusive sidouppdrag

Kommunalråd och nämndernas presidier skall ha en transparent ersättning, där eventuella styrelseuppdrag som kan anses ingå i den kommunala tjänsteutövningen skall beaktas. Samma regler som ovan skall givetvis gälla även för oppositionsråd. Det skall även vara tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på respektive uppdrag.

Det är vår uppfattning att en arvodesberedning för framtiden skall ta fram sina förslag på arvoden enligt dessa ovanstående principer och förslaget behandlas av fullmäktigegruppen enligt etablerat mönster. Den moderata föreningsstyrelsen avser att lägga fram en proposition enlig principerna ovan till föreningens årsmöte 2019.

  Vi står fullt bakom vårt samarbete med LP, L och KD samt vårt gemensamma majoritetsprogram och har fullt förtroende för vår KSO Daniel Källenfors. Vi ser fram emot ett gott samarbete och en bra mandatperiod med många bra beslut för Lidingös bästa.

Nils-Henrik Tideberg, ordförande Lidingömoderaterna för Lidingömoderaterna styrelse
Anna-Britta Bergman, ordförande Moderata fullmäktigegruppen för moderata kommunfullmäktigegruppen

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Lidingö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.