ANNONS

Ljus framtid för Lidingö trots utmaningar

Daniel Källenfors, Birgitta Sköld, Amelie Tarschys Ingre och Carl-Johan Schiller är majoritetens kommunalråd på Lidingö.
Daniel Källenfors, Birgitta Sköld, Amelie Tarschys Ingre och Carl-Johan Schiller är majoritetens kommunalråd på Lidingö.
En åldrande befolkning, vikande framtida konjunktur och den kommunala utjämningen som slår hårt mot Lidingö är utmaningar inför 2020 års budget. Ändå är Lidingö väl rustat med låg arbetslöshet, hög skattekraft och ingen extern belåning. Därför kan vi lägga en budget som fokuserar på kärnverksamheten och samtidigt ger utrymme för en skattesänkning.
ANNONS

Budgetprocessen för 2020 är i full gång. Framtiden har sina utmaningar, då Lidingö liksom stora delar av övriga landet har en åldrande befolkning och andelen personer i arbetsför ålder minskar. Även en vikande konjunktur är en utmaning framöver. Lidingö har, inom flera områden, högre kostnader än jämförbara kommuner vilket tyvärr inte alltid har lett till bättre service till Lidingöborna. Det behöver vi åtgärda genom ett tydligt fokus på kärnverksamheten. Lidingöborna vill ha Sveriges bästa förskola och skola, en trygg ålderdom och ett vårdande av den gröna närmiljön på Lidingö. Därför kommer vår budget lägga fokus på just det.

Kommunala utjämningssystemet fokuserar för mycket på utfall och för lite på faktiska förutsättningar. Kommuner som har hög effektivitet och god kostnadskontroll får inte någon belöning för det. Vi motsätter oss regeringens förändring av kostnadsutjämningen som leder till att ytterligare 12 miljoner kronor, som kunde ha gått till Lidingös kärnverksamhet eller tillbaka till Lidingöborna, nu i stället finansierar andra delar av landet. 389 miljoner kronor av Lidingöbornas pengar försvinner varje år i kommunala utjämningssystemet utan någon synbar nytta.

Trots dessa utmaningar ser vi att Lidingö är väl rustat. Arbetslösheten på ön är fortsatt låg. Skattekraften på Lidingö är hög. Lidingö har ingen extern belåning, vilket gör att staden kan hantera framtida investeringar. Allt detta sammantaget möjliggör en skattesänkning så att vi kommer närmare jämförbara kommuner i skattenivå med bibehållen kvalitet i kärnverksamheten. Lidingö har en ljus framtid, men utmaningarna kräver fortsatt ansvarsfullt agerande.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande för Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden