Friheten att välja dubbdäck är ett otyg

Så här års möter man alltför ofta ett metalliskt knastrande ljud som väcker olust. Det kommer från bilister som använder dubbdäck. Man möter det utanför dagis och skolor. Dubbdäcken river upp skadliga partiklar som yr runt i luften vi andas in.

Om inte dubbdäcken hade några negativa effekter vore allt frid och fröjd. Dubbdäcken är tyvärr förenade med stora hälsorisker. Friheten för den som väljer dubbdäck får konsekvenser för oss andra som rör oss i Stockholmstrafiken.

Friheten att välja dubbdäck i Stockholm är ett otyg. Visst, vi lever i ett fritt land, vem som helst kan köpa dubbdäck. Samtidigt har den friheten ett högt pris i form av överdödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det finns dubbdäcksförbud i Polen, Tyskland och Nederländerna. Flera taxibolag har gått före och kör dubbfritt i Stockholmsområdet.

Det går att köra trafiksäkert på vintern utan dubb. Att anpassa hastigheten till underlaget är en bra utgångspunkt för en säker trafik – för alla.

Stockholmspolitikerna bör införa dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad. Riksdagen bör snarast göra det möjligt att införa dubbdäcksavgift, på motsvarande sätt som man får betala skatt för skadliga avgasutsläpp bör dubbdäcken betala för sina skadliga partikelutsläpp.

Låt oss få slippa bullret och partiklarna från dubben. Vi är många som vill slippa få in dessa hälsofarliga partiklar i våra lungor. Ett Stockholm utan skadliga partiklar i luften från alla dubbdäck – det vore en verklig frihetsreform!

Villaboende

Dubbdäcksanvändningen borde avgiftsbeläggas, anser skribenten.

arkivbild

Vi är många som vill slippa få in dessa hälsofarliga partiklar i våra lungor.