Frösunda behöver fler bankomater

Sedan Swedbank för drygt ett halvår sedan stängde sin bankomat finns endast en bankomat i hela Frösunda i Solna. Många gånger är dessutom denna bankomat ur funktion.

Frösunda är en stadsdel med många invånare och många arbets­platser. Omkring 10 000 vistas i Frösunda dagligen. För att kunna ge en bra service till alla dessa människor behövs mer än en enda bankomat. Jag har skrivit till Swedbank och Handelsbanken som båda har kontor i Frösunda. Swedbank har inte svarat. Handelsbanken har svarat och sagt att de har gjort den bedömningen att det inte finns tillräckligt underlag för att ha en bankomat invid kontoret. De erbjuder i stället kontanthantering på kontoret under kontorets öppettider samt hänvisar i övrigt till den enda bankomat som i dag finns i Frösunda.

Jag delar inte Handelsbankens bedömning att detta är tillfredsställande. Kontoret har begränsade öppettider och på övriga tider finns bara en enda bankomat. Är den ut funktion, vilket den ofta är, så finns ingen möjlighet att komma åt kontanter i Frösunda. Jag hoppas Swedbank och Handelsbanken inser att det behövs ytterligare en bankomat i Frösunda. Än är inte det kontantlösa samhället här.

Jan Perers (S)