Fullersta förstörs

Det är inte konstigt att det går dåligt för Alliansen – man är totalt tondöv gentemot sina väljare.

Ett exempel är den okänsliga exploateringen av Vistaberg. Då lovade man att populära gångstråket Rosenhillsvägen skulle förbli fritt från biltrafik. Så var det också under hela byggtiden.

Men sedan plötsligt en dag beslöt samhällsbyggnadsnämnden att tillåta genomfartstrafik.

Vi är nu hundratals boende som fått närmiljön kraftigt försämrad och ett jättetrevligt promenadstråk för mängder av gående, hundägare och barnfamiljer är nu förstört.

Lilla smala Rosenhillsvägen är direkt farlig för gående numera. Dessutom finns det en anpassad stor väg som bara tar 30 sekunder längre tid att köra för att komma ut till Glömstavägen, så genomfarten behövs inte. Det är obegripligt att man gör så här. ”Tack” Alliansen.

Förbaskad villaägare