ANNONS

Fyra mil mer tunnelbana

ANNONS

Alliansen har sedan 2006 byggt över 16 kilometer spår och beslutat om ytterligare 33 kilometer spår vilket är viktigt i ett växande Stockholm. Alliansen i landstinget har nu också beslutat om historisk utbyggnad av tunnelbanan med ytterligare drygt 38 kilometer tunnelbana. Detta samtidigt som vi har fortsatt god ekonomi och stabila finanser, som är förutsättningar för utbyggd infrastruktur.

Varje krona vi lägger på tunnelbana är också en krona för fler jobb och mer tillväxt.

Det behöver vi i Spånga, Tensta och Rinkeby och det behöver också hela Stockholmsregionen.

Inger Akalla(M)

Markku Sirviö (M)

ANNONS