Fyrkantiga figurer – vårt framtidshopp

Du och jag gnäller på Facebook över den försenade kollektivtrafiken. Vi anpassar oss till att stå hopklämda med våra medpassagerare och tröstar oss med en veckotidning och en chokladbit. För många av våra barn och ungdomar som har någon form av autism tar energin slut på allvar efter att de har knuffats i kön, luktat på en blöt jacka eller blivit förbikörda av bussen. Energin är helt enkelt slut och skolarbetet kommer inte i gång – resten av dagen är i stället en kamp på marginalerna, en balansgång på den tunna linjen till total härdsmälta.

Det syns inte utanpå men innanför det ilskna, vresiga eller för resten av dagen okontaktbara, finns ofta den laserhjärna och det totala fokus som kan hjälpa oss med oväntade lösningar på stora problem. De blivande fysikerna, biologerna, forskarna – de som är så fokuserade på detaljer att de kan bidra till lösningen på framtida frågor om miljö, energi och försörjning om vi ger dem chansen att lyckas.

Kunde det vara värt att låta den hjärnan få hjälp att vara i just den skola som till fullo förstår problemen och med stor förståelse kan locka fram begåvningen?

Har vi råd att låta samhällets framtida problemlösare sorteras ut som asociala bråkmakare och placeras på behandlingshem eller skoldaghem till astronomiska kostnader för samhället, om en riktig placering av personen i fråga och i sammanhanget minimala kostnader för insatser som skoltaxi till rätt skola kan vara rätt medicin?

Den här terminen kan man inte annat än uppleva att föräldrar och barn/ungdomar inom autismspektrumet straffas för sitt val av lämplig skola då kommuner drar in skolskjuts/busskort för just denna grupp av elever. De som på grund av platsbrist i de särskilda undervisningsgrupperna eller som av eget val söker sig till en högst kompetent friskola. Den friskola som år efter år lyckas stötta i förändringen från missförstådd, deprimerad och i värsta fall sjukskriven elev till en blomstrande ungdom med slutbetyg i samtliga ämnen.

Kommuner – ta ert ansvar och låt våra fyrkanter fortsätta vara våra framtidshopp!