Galleria kan bli felinvestering

Svar på insändaren ”Bra att Slussen åter blir ett handelscentrum” den 17 april:

Stockholm i äldre tider erbjöd goda hamnar för varuutbyte med andra länder. Segelleden genom Mälaren ökade stadens betydelse.

Tidens köpmän drev inte handel vid fartygens tilläggsplatser utan innanför ringmuren. Slussen kan ses som en handelsplats omgiven av byggnader för handel.Slussen är i första hand en trafikplats. Stadsdelscentrum går bättre än citygalleriorna enligt organisationen Svenska stadskärnor. Varför skulle en galleria på Slussen vara mer lönsam?

Människor vill hem när de slutat dagens arbete. Varför skulle de vilja släpa med sig kassar på anslutande tåg och bussar när det är bekvämare att handla där de bor? Köpvanor ändras och galleriorna är snart en omodern företeelse. En galleria på Slussen kan bli en stor felinvestering. Det stockholmarna uppskattar mest är det oslagbara panoramat från Slussen.

Förutom den dominerande gallerian på den mest centrala platsen tänker man uppföra byggnader som tar bort panoramat och ersätter det med siktlinjer.

Gallerian dominerar platsen och ändrar den nuvarande Slussens naturliga anpassning till landskapet genom sin volym som gör att Nya Södermalmstorg höjs upp.

De stora brister i tillgänglighet som galleria och den planerade bussterminalen medför har det skrivits mycket om. Vi får ett Slussen som är mycket sämre än det vi har i dag om inte förslagen stoppas.