Gångbanor växer igen

Jag och många med mig går utmed Enskedevägen på det som borde vara en gångbana.

Men den försvinner allt mer på grund av diverse växtlighet som breder ut sig, och skapar olyckssituationer mellan fotgängare och cyklister.

Vem är ansvarig för gångbanans underhåll? Bilden visar gångbanan vid Svedmyraplan.

LWL