Gångvägar måste snöröjas bättre

Svar på insändaren ”Snöiga vägar gör jobbet svårt” den 12 februari:

Dåligt plogade gång- och cykel­vägar är det absolut vanligaste klagomålet när det gäller snöröjningen i Järfälla. Det har vi Socialdemokrater sett när vi läst igenom de över 500 synpunkter som kom in på snöröjningen i kommunen bara under december.

Vi har tittat på varje synpunkt för att se vilka problemen är och vad som behöver göras för att det ska bli bättre. Dåligt plogade gång- och cykelvägar är ett stort problem eftersom det gör att många äldre samt även föräldrar med barnvagn har svårt att ta sig fram. Det kan också göra att människor i vissa lägen måste gå på vägen i stället för trottoaren för att ta sig fram. Det är inte okej och rent farligt när det gäller barn som till exempel är på väg till skolan.

Vi vill att plogningen av gång- och cykelvägar ska vara minst lika bra som, om inte bättre än, på våra vägar. Det måste kännas säkert och tryggt att gå till jobbet och skolan för Järfällabor i alla åldrar. Vi vill därför se över problemet och se till att plogningen av våra gång- och cykelvägar förbättras och att Järfälla kommun blir ännu bättre och snabbarepå att rätta till de problem som anmäls till kommunen.

Carina Skagerlind (S) ­tekniska nämnden i Järfälla som ansvarar för snöröjningen