Går det att lita på Moderaterna?

Den frågan tål att ställas när Moderaternas ordförande och vice ordförande i Lidingö meddelar att de nu förespråkar en avsevärt nedbantad framtidsbild som utgångspunkt för kommande detaljplaner och byggnation i Torsvik.

Bra att man trots allt verkar ha besinnat sig något – om man nu vågar lita på det.

I översiktsplanen lovar kommunen att ”bostadsnära natur ska säkerställas” och man har i övrigt betonat att endast ”varsam förtätning får ske”. Kan vi då också lita på att den nybyggnation som fortsatt planeras på Torsvikssvängen inte kommer att skövla kvarvarande grönska och förstöra utsikten för dem som bor i området? Uppenbarligen inte eftersom man ämnar klämma in tre stycken punkthus på en redan trång och trafikerad gata, trots att det saknas finansiella, demografiska och andra skäl.

Månar Lidingös moderata politiker mera om personer som kanske avser flytta hit i en avlägsen framtid än om dem som redan bor här? Svaret på den frågan avgör var vi lägger våra röster 2014.

Håkan Lambert-Olsson