Går du till vänster så ser du cyklisterna

Svar på insändaren ”Tips till alla fotgängare” den 20 maj:

Du som är rädd för cyklister på gång- och cykelbanorna, går du verkligen rätt – det vill säga på vänster sida av den blandade gång- och cykelbanan så att du möter cyklisterna? De flesta går till höger. Då är det inte så konstigt om du blir överraskad när en cykel dyker upp bakifrån. Cyklisterna ser dig, också utan stingpinne, men ser du dem?

Att ringa i klockan är inte alltid så bra heller. Många fotgängare blir arga, då de tror att en plingande cyklist tycker att de är i vägen. Varningen missuppfattas. Det är inte lätt att vara alla till lags.

Cyklande tant