Garage behövs för att kunna cykla tryggt

Jag bor i Vistaberg sedan mars 2012 och cyklar dagligen till Huddinge centrum för att sedan ta pendeltåget till jobbet. Vid stationen är det nästan alltid problem med för få parkeringar för cyklar.

Området runt stationen ser mycket rörigt ut med cyklar parkerade överallt. För mig som parkerar cykeln tidigt på morgonen går det relativt enkelt att hitta en plats men när jag återvänder från jobbet är cykeln ofta inparkerad och svår att få ut.

Dessutom sker det många cykelstölder från dessa parkeringar, så flera av mina grannar i Vistaberg har slutat att cykla för att de är rädda att få sina cyklar stulna.

Måste det vara så här? Mitt i Huddinge skrev nyligen om cykelstölderna i centrum och jag tror att det hänger ihop med dåliga parkeringsmöjligheter. För om parkeringarna är för få så blir parkeringen också mindre säker och vi får ett otryggt centrum.

Vi i Centerpartiet vill att invånarna ska cykla mer! Därför ska vi skapa säkra cykelgarage vid pendeltågstationen i Huddinge. Även i Stuvsta skulle detta behövas, och på andra ställen där cykling är vanligt.

Vid den senaste resvanemätningen i Huddinge (2012) var det bara 4 procent av transporterna som skedde med cykel. Centerpartiets mål är 25 procent. Då krävs också att Stockholmsregionen får en gemensam strategi för att knyta samman separata kommunala cykelstråk till ett sammanhängande regionalt system. För att cykeln ska bli en större del av vår pendlingsinfrastruktur krävs bättre samordning mellan länets kommuner och landstinget. Tåg-, tunnelbane- eller bussresan är ofta bara en del av hela resan.

Henrik Juhlin

Vistabergsbo och medlem i Centerpartiet

Om parkeringarna är för få så blir parkeringen också mindre säker och vi får ett otryggt centrum.