Garantera alla unga ett sommarjobb

Under den senaste tiden har det funnits allvarliga tecken på ökad social oro bland unga i Sollen­tuna. Det har förekommit misshandel på fritidsgård, bilbränder, våld, hot och skadegörelse.

Det är oroande tecken som vi måste ta på allvar. Det krävs insatser på såväl lång som kort sikt. I vårt budgetförslag hade vi en mängd förslag som kan motverka framtida social oro och jämna ut klyftorna i samhället. De har vi presenterat, debatterat och tyvärr har den moderatledda majoriten röstat ner på budgetfullmäktige i juni.

En av de viktigaste åtgärder som kommunen kan göra för att förebygga social oro i kommunen under sommaren är att erbjuda ungdomarna sommarjobb. Kommunens verksamheter bör därför snabb inventera arbetsuppgifter och erbjuda de ungdomar som vill ha ett sommarjobb, men inte hittat ett, i kommunens verksamheter redan i sommar.

Vi står bakom grunden i kommunens sommarjobbsmodell att kommunen betalar halva kostnaden, men det som saknas är att kommunen erbjuder för få sommarjobb i kommunens egna verksamheter. Det måste förändras snabbt.

Freddie Lundqvist (S)

Anna Vikström (S)