Garantera skolplats upp till tolv års ålder

Det var Alliansen som tog frihetsfrågan till nästa steg och införde skolvalfrihet. Lagen skulle ge mer makt till familjen och mindre till kommunpolitiker. Det skulle bidra till en ökad integration och dessutom bygga broar mellan olika stadsdelar.

Ett barn bosatt i Husby skulle kunna välja en skola i Kungsholmen eller tvärtom. Men faktum är att det finns en begränsning i lagen om skolvalfrihet, nämligen närhetsprincipen som gäller under hela grundskoleperioden.

Närhetsprincipen innebär med andra ord att skolan har rätt att prioritera sitt eget område och därmed tacka nej till utomstående ansökningar. Ungdomar och vårdnadshavare har med andra ord mindre makt än både skolan och kommunpolitiker.

Lösningen är definitivt inte ett avskaffande av närhetsprincipen, utan snarare en justering. Alltså vi behöver behålla närhetsprincipen endast till en viss ålder. Det kan vara bekvämt för föräldrar till barn upp till tolv år att få en garanterad plats i en närliggande skola, även om de kanske inte väljer just den skolan. Efter den nämnda åldersgränsen bör skolan utgå enbart från antagningspoängen och inget annat.

Någon gång måste kommunpolitiker och skolor ge makten tillbaka till familjen. Vad har skolvalfrihet för betydelse om skolan ska ha sista ordet?

Aras Amin, aktiv i

Nya Moderaterna