Gärna en avfart vid Nacka Strand!

svar på insändaren ”Öppna avfart Nacka Forum” den 17 december.

Stefan Friberg skriver en insändare om att kommunen borde öppna en avfart från 222:an vid Nacka Strand. Det håller Nacka kommun med om – men det är Trafikverket som äger den frågan, då 222 är deras väg. Vi har flera gånger framfört detta önskemål, men motargumentet är att många av- och påfarter ökar olycksrisken.

Vi ska lyfta frågan igen, och kanske är det lite mer hoppfullt nu när vi ska börja bygga stad på västra Sicklaön och förtäta i fler områden. Bland annat just i Nacka Strand, och Bergs oljehamn.

Vi fortsätter framföra detta önskemål, och Folkpartiet ger sig inte förrän vi har en ny avfart vid Nacka Strand!

Gunilla Grudevall-Steen (FP), ordförande i tekniska nämnden, Nacka kommun