Min lokala hjälte

Gärna en avfart vid Nacka Strand!

svar på insändaren ”Öppna avfart Nacka Forum” den 17 december.

Stefan Friberg skriver en insändare om att kommunen borde öppna en avfart från 222:an vid Nacka Strand. Det håller Nacka kommun med om – men det är Trafikverket som äger den frågan, då 222 är deras väg. Vi har flera gånger framfört detta önskemål, men motargumentet är att många av- och påfarter ökar olycksrisken.

Vi ska lyfta frågan igen, och kanske är det lite mer hoppfullt nu när vi ska börja bygga stad på västra Sicklaön och förtäta i fler områden. Bland annat just i Nacka Strand, och Bergs oljehamn.

Vi fortsätter framföra detta önskemål, och Folkpartiet ger sig inte förrän vi har en ny avfart vid Nacka Strand!

Gunilla Grudevall-Steen (FP), ordförande i tekniska nämnden, Nacka kommun