Gärna snöfritt även på gångvägarna

Angående artikeln ”Här cyklar du halkfritt i vinter” den 15 oktober:

Jag läser att trafikkontoret inför den stundande vintern köpt in specialmaskiner för att kunna hålla cykelbanorna ”barmarksrena”.

Tar därför tillfället i akt att åt de som inte, till skillnad mot ”cykellobbyisterna” som vet hur en ”politisk slipsten ska dras”, aldrig får sina röster hörda framställa en from vädjan till Trafikverket. När ni ändå håller cykelbanorna ”barmarksrena” inkludera också gångvägar, gator och torg i västerort så att inte Spånga torg ännu en vinter blir säkrast att beträda med skridskor.

Lasse