ANNONS

”Gasbussar stor risk i ny terminal”

En läsare anser att gasbussar är en stor risk i nya cityterminalen. Håller du med?
ANNONS

Transportstyrelsen har sett över trafiksäkerheten för gasdrivna bussar efter olyckan då en gasbuss började brinna efter att ha kört in i en skyddsbarriär till Klaratunneln, vilket kunde ha fått katastrofala följder.

De åtgärder som föreslås är att säkerheten för gasbussar ska ingå i körkortsbehörighet för buss och i räddningstjänsternas kunskap om gasbussar. I övrigt föreslås åtgärder som rör infrastrukturen.

Människor kan skadas

Men om det händer inne i Katarinabergets bussterminal då? Vägtunnlar och anläggningar under mark är speciellt riskfyllda för gasutsläpp och explosion. Jetflammor kan skada människor och andra fordon i närheten och ökar risken för snabb eldspridning.

Det finns tveksamheter om lämpligheten att använda gasbussar under mark. 
I Helsingfors har gasbussar­ förbjudits under mark i en terminal intill ett shoppingcenter. Man har bedömt att konsekvenserna om en buss börjar brinna är för stora.

Alla explosioner och brandtillbud med bussar, orsakas inte av tunnlar­ eller av trafikolyckor. De flesta gasbussolyckor har inträffat när bussen stått stilla­, men där gasbehållare överhettats, gasläckage vid tankstationer och buss­depåer eller liknande.

Oro för fler olyckor

Under 2000-talet har 40 olyckor och tillbud där gas har varit­ inblandad inträffat i Sverige.

Kärlsprängning­ innebär att gasbehållare sprängs och konsekvenserna blir stora då det förorsakar splitter och sprängvågor. För att förhindra kärlsprängning ska en anordning utjämna trycket och gasen strömmar ut, men skapar 20 meter långa jetflammor.

Av de 40 olyckorna har 28 inneburit brand, 15 har inneburit gasutsläpp varavtre med explosioner. Vad händer om en enda av dessa olyckor inträffar i Katarinabergets bussterminal?

Under morgonen angör cirka 220 bussar terminalen. Sex ankomstplatser, 17 tätt placerade avgångsplatser samt 17 väntplatser planeras. 400 000 passager beräknas ske varje dag vid Slussen. Det är ett oerhört ansvar Stockholms politiker tar på sig.

ANNONS

Bo Eliasson före detta busschaufför

ANNONS