Ge faddrar till nyanlända

När Österåker kommun tar emot nyanlända familjer tänker de inte på hur nyanlända ska få mer fakta om att hur det svenska samhället fungerar.

Det finns nyanlända som inte har tillräcklig information om lagar och regler, de har inte bostäder, deras barn går i skola i Österåker och ändå säger kommunen till dem att de ska fixa allt själva. De menar att nyanlända måste hitta bostäder själva trots att de inte kan något om det svenska samhället och svenska språket.

Det skulle vara utmärkt om det fanns en ”fadderfamilj” till varje familj vi tar emot. Det kan vara personer som har färdighet om Sveriges lagar och regler som de sedan kan lära ut till nyanlända.

Erson