Ge feriejobben till Tyresös unga

I Tyresö kommun har ungdomar en möjlighet att söka sommarjobb. Det är bra att ungdomar själva får arbeta och tjäna pengar. Jag tycker att det är fel är att vissa personer får jobba hela sommarlovet medan vissa inte får chansen att jobba någonting. Det är även så att vissa som inte är Tyresöbor har fått sommarjobb här i Tyresö. Jag tycker det är helt fel. Jag tycker det borde vara så att alla Tyresöbor som vill får ansöka, och de som har skrivit bra brev får jobbet. Sedan delar man upp veckorna så att alla får arbeta lika länge.

Anonym