Ge fler unga en chans genom sommarjobb

Kommer jag att få jobb? Kommer jag att kunna flytta hem­ifrån? När man är ung borde tillvaron präglas av tillförsikt, men i dag känner många unga en oro inför framtiden.

Ett sommarjobb ger en fot in på arbetsmarknaden och är en viktig insats för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Genom sommarjobb får ungdomar lära sig vilka krav som ställs på en arbetsplats, de får praktisk arbetslivserfarenhet och referenser för sitt framtida jobbsökande.

För oss socialdemokrater är det viktigt att fler unga får jobba på sommaren. Därför arbetar vi aktivt i många kommuner med att erbjuda större möjligheter till sommarjobb. Tyvärr gör inte ­Moderaterna samma prioritering. En granskning som Dagens Nyheter nyligen gjorde visar att tillgången på kommunala sommarjobb varierar kraftigt i Stockholmsregionen. Medan S-styrda kommuner som Södertälje, Sundbyberg och Nynäshamn erbjuder flest sommarjobb, står unga i ­M-styrda Vaxholm och Sollen­tuna utan stöd från kommunen.

I Sundbyberg erbjuds alla ungdomar som söker ett sommarjobb under två veckor. I år var det 710 stycken. Ett 20-tal har också nappat på möjligheten att driva ett eget företag som sommarjobb – en ytterligare satsning staden gjort för att rusta unga för arbetsmarknaden.

Vi vill att fler kommuner ska ge unga en chans till ett första steg in på arbetsmarknaden. I vår budgetmotion i riksdagen föreslår vi att de kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb för unga som aktivt söker jobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag. För detta avsätter vi 100 miljoner kronor 2013.

Ungdomsarbetslösheten berör oss alla. I dag löper unga som blir arbetslösa efter gymnasiet en betydligt större risk att fastna i arbetslöshet än andra. Det är oacceptabelt. Genom ett batteri av olika insatser kan vi vända utvecklingen och stärka ungas framtidstro. Ett jobb på sommaren är en första möjlighet att knyta kontakter och samla värdefull erfarenhet inför arbetslivet. Den möjligheten förtjänar fler unga i Stockholmsregionen.

Jonas Nygren (S) ­kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

Tommy Waidelich (S)

­riksdagsledamot

Sommarjobb ger en fot in på arbetsmarknaden för ungdomar, skriver två socialdemokrater.arkivfoto: Fanny Oldenburg