Ge Haninges skolor en ny kunskapslinje

Den senaste PISA-undersökningen visar att Sveriges skolor försämrats kraftigt. Inget annat land har rasat så mycket som Sverige sedan 2009. För Haninge är situationen än värre. I Lärarförbundet senaste rankning hamnade Haninge på sista plats i Stockholms län och fjärde sämsta i hela landet.

Nu krävs en ny kunskapslinje i Haninges skolor. Mindre klasser i de lägre åldrarna: All forskning visar att det är den enskilde läraren som gör skillnad, då måste det finnas tid för lärare att se och ha tid för varje elev. Det är extra viktigt i de lägre åldrarna, då vi lägger kunskapsbasen för lärandet i de senare åren.

Kostnadsfri läxhjälp till alla: Alla elever som behöver hjälp i sitt skolarbete ska ges möjlighet till kostnadsfri läxhjälp i skolans regi. På det sättet ger vi ytterligare stöd till de elever som vill och behöver extra hjälp i sitt skolarbete.

Uthålligt arbete kring arbetsmiljö, för både elever och personal: En god arbetsmiljö som präglas av en sund värdegrund ger förutsättningar för lärande. Vi behöver se över lärarnas förutsättningar för att ägna största delen av sin tid åt våra barn.

Vi socialdemokrater är ödmjuka inför uppgiften. Att ta Haninges skolor från den bottenplacering som kommunen nu har är inte något som görs på egen hand. Om vi ska lyckas krävs samarbete och att vi lyssnar på de som faktiskt kan skolan bäst. Det handlar om att ta tillvara det engagemang våra duktiga lärare och rektorer har, alla de åsikter som de tusentals elever som varje dag går i Haninges skolor och inte minst all den forskning som finns kring hur skolornas resultat ska öka.

Robert Noord (S),

oppositionsråd,

Maria Fägersten (S) andre vice ordförande i grund- och förskolenämnden