Ge inte upp om kampen för ­ditt handikapptillstånd

Svar på insändaren ”Fel ta ifrån mig handikapptilllståndet” den 15 oktober:

Jag förstår din frustration. Det att du inte kör bilen själv har absolut ingen betydelse eftersom man har rätt till ett sådant tillstånd även om någon annan kör dig. Vid dessa tillfällen ska ditt p-tillstånd gälla.

Förra året skulle jag förnya mitt p-till­stånd för handikappad som jag haft i drygt 20 år. En ny handläggare på kommunen för dessa tillstånd var helt ointresserad av varför jag hade tillstånd. Hon var inte heller intresserad att lära sig hur sjukdomen påverkar min gång. Enligt handläggaren så är det bara antal meter du kan gå som gäller enligt EU, och det får vara max 100 meter.

Kommunens förtroendeläkare hade tidigare sagt ja vid mina förlängningar men nu blev det nej. Jag frågade varför. ”Det står inte hur många meter du kan gå”, blev svaret. För mig beror det på vad jag träffar på och vädret och hur sjukdomen är just då. Ena dagen kanske 100 meter, nästa dag kanske 10 meter.

Tre gånger fick min läkare skriva intyget och när det stod antal meter då fick jag det beviljat.

Ge inte upp … det är diskriminering från kommunens sida när man haft tillsåndet så länge som du haft ditt, handikappet är ju det samma.

Invånare i samma kommun