Ge kunden makt över färdtjänsten

Svar på insändaren ”Pressat pris…” den 27 maj:

Färdtjänsten är avgörande för många stockholmares vardag: för jobbresor, barnskjutsning, teater-, idrotts- och krogbesök. Bra bemötande är ett självklart krav. Oftast fungerar det – men tyvärr fallerar det alltför ofta. Färdtjänstresenärerna själva saknar i praktiken makt över något av det viktigaste i deras liv! Vi gläds över Vänsterpartiets engagemang för färdtjänsten – men deras förslag till lösningar gör varken till eller från för resenärerna. Upphandlingar med prispress och ett fåtal aktörer fungerar helt enkelt dåligt för färdtjänsten. Det vi måste göra är att ge färdtjänstresenärerna själva makten! Inför kundval – som vårdens vårdval. Då kan den som behöver färdtjänst precis som alla andra välja hur och vem de vill åka med, vilket skapar större trygghet och smidighet. Många små taxiföretag kan blomstra, med kvalitetsfokus utan ständig prispress. Det är också vad funktionshinder­rörelsen framför till oss. Kundval finns i dag, i rullstolstaxi som vi återinförde efter att bland annat (V) avskaffat denna frihets­reform. Men kundvalet är hotat om inte lagen ändras. Rädda kundvalet i rullstolstaxi, och inför kundval i hela färdtjänsten: det är Folkpartiets politik i landstinget och riksdagen!

Jessica Ericsson (FP) landstingsledamot, Margaretha Herthelius (FP) landstingsledamot, Anna Starbrink (FP) landstingsråd