Ge lärarna kurser om diagnoser

Jag är en 17-årig tjej som har både asperger och adhd. Jag vet inte hur många gånger jag har känt mig missförstådd av lärarna om hur jag känner inför saker, som att prata inför klassen och vilken panik det innebär.

Lärarna är för dåligt utbildade i asperger, adhd och många andra diagnoser som barn har. Jag har försökt att förklara för mina lärare men det är svårt för dem att förstå. Det som blir lidande är skolarbetet på grund av alla missförstånd.

Lärarna borde få lära sig om olika diagnoser, antingen när de utbildar sig eller när de börjat arbeta.

Det måste förbättras, för nu får man ångest för att gå på lektionerna för man vill samtidigt inte bli särbehandlad.