Ge Nackas skolor fler idrottstimmar

På Centerpartiets stämma i Karlstad beslutades att C ska arbeta för fler idrottstimmar i skolan. Under de senaste decennierna har antalet idrottstimmar i skolan blivit färre och elevernas mående allt sämre. Det är dags att göra något åt det! Att idrott förbättrar både den fysiska och den psykiska hälsan är väl känt och knappast kontroversiellt. Däremot höjs en och annan röst att man i stället borde kräva fler timmar svenska eller matematik, nu när elevernas resultat i de ämnena dalar. Det är i och för sig en berättigad fråga men för mig är det självklart att elever som inte mår bra inte heller kan prestera.

I Bunkefloprojektet i Malmö ökade andelen behöriga till gymnasiet med hela 8 procent (13 procent för pojkarna) med daglig fysisk aktivitet under hela grundskoletiden. Mer idrott i skolan ger alltså bättre resultat i alla ämnen! Dessutom fick man bonuseffekter som bättre trivsel, färre konflikter samt ökad skelettstyrka. Det är inte alla barn får tillräckligt stöd i hemmet för att bygga upp goda levnadsvanor. De är beroende av skolans stöd. Därför är jag glad och stolt över att Centerpartiet vågar sticka ut och prioritera elevhälsan. Vi kan inte avstå från att hjälpa barnen med hänvisning till ”elevens personliga ansvar”, ”tidsbrist” eller ”dålig ekonomi”.

När Nacka kommuns budget snart ska tas vill jag se satsningar på skolan i form av mer idrott och ökad tillgång till kurator/skolsyster. Ökar elevernas välmående så blir resultaten i alla ämnen bättre! Som ledamot i fritidsnämnden arbetar jag för att möjligheterna till spontanidrott ska bli bättre. Få insatser har så tydliga och positiva effekter för hälsan som motion och sällan kan läkare rekommendera något som har så lite biverkningar. Investeringskostnaderna är låga i förhållande till kommande vinster. Alla ska ha möjlighet att varje dag röra på sig. Så blir vi gladare, friskare och bättre på att hantera vardagens alla utmaningar.

Mia Wallgren (c), Nacka