Ge oss bättre skolmat

Många skolor i Haninge serverar allt för dålig mat. Det leder till att barnen i de olika skolorna inte äter som de ska. Detta innebär tröttare barn i skolan och mindre kunskap för alla. Nu spenderar barnen i stället sin månadspeng på onödig snabbmat. Ska det verkligen vara så?

Jag skulle vilja att skolor tillsammans med kommunerna tog ansvar. De skulle kunna komma överens om att lägga någon extra krona per person för att höja matens kvalitet. Om mitt förslag gick igenom skulle barnen ha kvar sin månadspeng samt ha bättre hälsa. Till sist så skulle barnen även kunna fokusera bättre i skolan. Barnen växer. Därför är lunchen i skolan viktig.

Om vuxna missar en måltid spelar det inte lika stor roll som om en 8-åring skulle missa sin. Jag hoppas Haninge kommun tar sitt ansvar och går igenom olika förslag om vad man skulle kunna göra för barnen.

Elev