Ge oss busshållplats

Jag bor på Turebergs Allé och är irriterad över den obefintliga tillgången till lok altrafiken. I kvarteren Turebergs Alle/Blåklockevägen/Engelbrekts väg/Bygdevägen bor tusentals personer. Alla har inte tillgång till bil och har besvär att bära hem matkassar etcetera.

Femtio meter från min balkong går buss 514 mellan Sollentuna C och Stinsen utan någon mellanliggande hållplats! För att handla på Stinsen måste jag gå till Bygdevägen (hållplatsen Malmvägen)för att ta buss 522 som har sporadiska tider morgon och eftermiddag och sedan åka via Klasro för att komma till Stinsen. Buss 522 har sedan två hållplatser på Engelbrekts väg, den ena heter även den Malmvägen! Det finns utmärkt plats för busshållplatser på Engelbrekts väg direkt efter korsningen med Turebergs Alle.

Har hört att bostadsrättsföreningarna gjort hemställan till SL om hållplats för 514 men SL anser tydligen att boende i våra kvarter inte är intressanta som kunder!

Roler