Ge plats för mångfald

Under Prideveckan flaggade många av länets kommuner med Regnbågsflaggan, så även Upplands Väsby på initiativ av Folkpartiet. En självklarhet kan tyckas, men nej, det finns fortfarande mycket okunskap och många fördomar kvar att motarbeta. Många unga mår dåligt och unga HBTQ-personer mår ofta betydligt sämre än unga heterosexuella.

Alla barn är olika. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas. Barn ska ha tusen möjligheter, och få lov att blomma ut, utan att begränsas av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Förskola och skola ska aktivt arbeta för att alla ska få ta plats och utvecklas till egna individer och inte placera in barn i speciella fack utifrån vad de förväntas göra utifrån sitt kön. Vi måste börja arbeta med detta tidigt. I Väsby arbetar förskolan Ringblomman normkritiskt men det räcker inte. Det behövs en genuspedagog på varje förskola.

Betydligt fler unga HBTQ-personer försöker begå självmord jämfört med heterosexuella. Det är något vi inte kan acceptera. Till stor del beror HBTQ-ungdomars psykiska ohälsa på att de inte kan vara öppen med sin sexuella läggning eller identitet. Möjligheten att uttrycka sig ska vara okränkbar. Skolan ska aktivt jobba mot mobbning och diskriminering. Det ska finnas lika­behandlingsplaner på skolorna med åtgärdsplaner och uppföljning. Diskriminering och kränkningar ska tas på stort allvar och motverkas.

Bemötande är en viktig del av hur vi känner oss behandlade av vår omgivning. För HBTQ-personer är det viktigt att bemötas utan förutfattade meningar om att alla är heterosexuella. Barn och ungdomar formas i skolan och skoltiden påverkar för resten av livet. Bemötande från lärare och skolpersonal är därför mycket viktigt för att alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet.

Skolan ska ha plats för mångfald, arbeta med normkritik och reflektera kring att alla inte är stöpta i samma form. Eleverna ska lära sig tolerans och respektera olikheter. Öppenhet, mångfald och tolerans ska råda i klassrummet.

Kristina Klempt (FP)

kommunalråd

Nina Lindvall (FP)

vice ordförande ­utbildningsnämnden

Nils Eriksson (FP)

ledamot Styrelsen för Väsby Välfärd