Ge polisen tydligare verktyg mot tiggeriet

Tiggeriet ökar i Haninge. I Västerhaninge har det gått så långt att tiggare följer efter barn och föräldrar på gångvägarna.

EU-medborgare som flyttar hit utan att kunna försörja sig har inte uppehållsrätt i Sverige men kan inte heller utvisas från landet. På EU-nivå måste Sverige fortsätta med påtryckningar mot länder som inte tar ansvar för sina invånare.

På lokal nivå är dock tiggeriet ett växande ordningsproblem som de flesta vill förbjuda.

I Södertälje greps och bötfälldes tre tiggare i år för att ha brutit mot den lokala ordningsstadgan om tillstånd för penninginsamling.

Tingsrätten ansåg att denna inte omfattade passivt tiggeri. Sala kommun försökte 2011 införa förbud mot tiggeri men det ansågs vara för generellt utformat. I Ordningslagen finns dock stöd för att avhysa människor som varaktigt upptar en del av offentlig plats utan tillstånd, ett lagrum som tillämpades av polisen när de avhyste 50 EU-medborgare på Sergels torg.

Polisen måste ges tydligare verktyg för att ingripa mot både tiggeri och nattläger på offentliga platser. Nu ser vi att den rödgröna minoriteten i Haninge ska införa någon form av garantihjälp till tiggande EU-medborgare. Kommunen har enligt socialtjänstlagen redan en skyldighet att bistå med nödhjälp till alla som vistas i kommunen. Vi anser att ytterligare stöd till EU-medborgare utan uppehållsrätt går utanför det kommunala uppdraget.

Det kommer också att bidra till ett växande problem med tiggeri i Haninge.

Sven Gustafsson (M)

Michael Fridebäck (M)

Vi anser att ytterligare stöd till EU-medborgare utan uppehållsrätt går utanför det kommunala uppdraget.