Ge skolan resurser så att fler når målen

Skolan är avgörande för att stärka Vallentuna som en bra kommun att bo i. Ändå har Vallentunas skolor stora problem:

För stora klasser. Det är inte ovanligt med klasser på uppemot 28–30 elever. Det gör att lärarna inte får tillräckligt med tid för att se och möta varje elev utifrån deras egna förutsättningar. Orsaken är att kommunledningen inte har avsatt tillräckliga resurser för att anställa fler lärare.

Nedgångna och dåligt anpassade lokaler. Detta blev akut på Ormstaskolan, men finns på olika sätt i flera av kommunens skolor. En dålig eller till och med hälsofarlig arbetsmiljö hämmar elevernas inlärning, och ger lärarna dåliga möjligheter att bedriva undervisning i smågrupper.

Snåla ekonomiska ramar. Detta gör att skolor tvingas dra ned på läro- och hjälpmedel, kompetensutveckling för lärare, och villkor och förutsättningar för lärare. En elev vittnade om att de tvingades samsas om historieböckerna, för att skolan bara hade råd att köpa in fem exemplar till klassen.

Det är tydligt att den moderatstyrda kommunledningen efter 33 år vid makten brister i både vilja och ork att vända utvecklingen för Vallentunas skolor. Detta har bidragit till att många elever i Vallentuna inte når kunskaps­målen. Vallentuna kommun har satt upp målet att vi ska vara bland de 30 bästa i Svenska kommuner och landstings öppna jämförelser. I dag ligger vi på plats 141, och många föräldrar väljer att låta sina barn gå i skolor i Täby eller andra kommuner. Det duger inte!

Vi prioriterar nu skolan, och vill satsa på att rusta upp skollokalerna, anställa fler speciallärare, ge lärarna bättre kompetensutveckling, villkor och förutsättningar, minska skolklasserna, motverka våld och mobbing, satsa på läro- och hjälpmedel, och höja kunskapsresultaten för alla elever. Vi ska inte bara sätta upp ambitiösa mål – vi ska även vara beredda att avsätta tillräckliga resurser och styra skolan bättre för fler ska nå kunskapsmålen.

Jaana Tilles (S), oppositionsråd, Thomas Arctaedius (S), Anna-­Maria Valladolid (S), Daniel Färm (S) och Marie ­Wildhammar Okker (S), barn- och ungdomsnämnden

Vallentunas skolor har för stora klasser, nedgångna lokaler och ont om pengar, skriver fem socialdemokrater.arkivbild