Ge stingpinnar till äldre

Extrem­cyklisterna tar ­hänsynslöst gångbanorna i besittning och gör oss äldre med balansvårigheter otrygga. Vi får inte den mån vi behöver, speciellt nu när mörkret börjar falla. Ge oss stingpinnar så att vi får ta den plats vi behöver!

Rädd äldre med balanssvårigheter