ANNONS

KD: ”Vill vi ha E18 genom tunnel i Danderyd?”

Vilka är för och nackdelarna med en tunnel i Danderyd?
Vilka är för och nackdelarna med en tunnel i Danderyd?
KD-politiker ställer sig frågan vad en tunnel för motorvägen skulle göra med Danderyd. Och menar samtidigt att kommunen ska arbeta för invånarna i Danderyd.
ANNONS

Danderyds kommuns uppgift är att arbeta för invånarna i Danderyd. Ett förslag för att lösa miljöproblemen med trafiken är att förlägga E18 i en tunnel. Kommunen bör ta hänsyn till både positiva och negativa aspekter.

Snabbare, billigare lösningar är bättre än dyra som tar lång tid att realisera. Lösningar av miljöproblem får inte innebära att Danderyds karaktär av villastad totalt förändras genom kraftig ökning av antalet höghus, lägenheter, invånare.

Danderyds kommun får inte ta stora ekonomiska risker som kan leda till kraftigt höjd kommunalskatt.

Fördelar med E18 i tunnel

Sänker trafikbullret om 15-20 år när bygget är klart, möjliggör eventuellt att viss andel avgaser och partiklar från däck och asfalt filtreras bort innan de släpps ut.

Nackdelar med E18 i tunnel

Enda sättet för Danderyd att betala ett tunnelbygge är att sälja mark för ett enormt nytt bostadsbyggande av cirka 11 000 lägenheter, det vill säga 33 000 nya invånare. Danderyd skulle inte längre vara en villastad, och kommunens ekonomi skjuts i sank om projektet blir dyrare än beräknat.

Slutsats

Ett tunnelbygge kan vara en bra långsiktig lösning om Trafikverket, som ansvarar för E18, betalar. På kort sikt bör snabbare, billigare åtgärder genomföras. Vi är många i kommunen som annars inte kommer att hinna uppleva någon förbättring.

/ Håkan Johansson, Anders Hultgren, Gunnar Liljegren, KD Danderyd

ANNONS