Genomfarten är utmärkt

Svar på insändaren ”Genomfartstrafiken är en stor trafikfara” den 26 mars:

Som boende i samma kommundel vill jag uttrycka ett rungande ”Bravo!” för Bergkällavägens öppnande för genomfart!

För det första ska vi vara ärliga mot varandra och erkänna att den genomförda förändringen har skötts korrekt med samrådsberedning innan planändringarna vann laga kraft. Sedan vill jag avvika ännu mer från den förra insändaren genom att säga att vi har vunnit en utmärkt genomfart till E4:an och affärerna med mera i Infra City.

Att tro att Bergkällavägen skulle ”dra på sig” smittrafik är långsökt, eftersom dagens E4 är trefilig i hela den parallella sträckningen, det finns ingen vinst på att köra genom Rotsunda. Det var den historiska orsaken till busshindret, men alltså inte aktuellt längre.

Vidare så drabbar den ganska ringa nya genomfartstrafiken (mestadels lokal) inte nämnvärt några boende, som också framkom i förberedningen. Alla bostäder efter den vägen ligger så väl avskilt från vägens sträckning, så det är inte heller något problem, som jag kan se. Möjligen kommer en rak och öppen väg leda till för höga farter, det kan vara värt att följa upp med objektiv trafikmätning, inte tendentiöst snick-snack.

Rotsunda gård