Min lokala hjälte

Genomfartstrafiken är en stor trafikfara

Öppet brev till Sollentuna kommun:

Vi framför härmed våra allra starkaste klagomål angående att ni dels öppnat hela Bergkällavägen för genomfartstrafik och skövlar båda ängarna söder om Breddens industriområde totalt, för att som vi förstår inte bara göra dagvattenbassänger utan även för att ni har planer på att bygga kontor och industrier på stora delar av detta vackra orörda naturområde.

Om det ”bara” varit bassänger för vattenrening av Norrvikens vatten så kunde det möjligen ha accepterats, då det tydligen ska gynna Norrvikensjön. Men detta att ni öppnar upp hela Bergkälla­vägen för genomfartstrafik är ju skandal! På vilket sätt gynnar detta natur, vatten, skog och djur i Rotsunda, om vi får fråga?

Att ni öppnar upp för genomfartstrafik drabbar oss som bor i närområdet enormt mycket med både buller, avgaser och är dessutom en stor trafikfara för alla barn som tar sig denna väg till bussar, skolor, fotbollsplan med mera. Trafiksituationen på Bergkällavägen har blivit katastrofal för alla boende och de som förflyttar sig gående eller med cykel i området. För att inte nämna hur djurlivet drabbas!

Det är mycket här i Rotsunda som försämrats väldigt snabbt. Många skolor har på kort tid lagts ner – och nu denna katastrofala röjning av ängarna och genomfartstrafik på Bergkällavägen! Ska ni skrämma bort alla boende från detta vackra område som vi en gång flyttade till just för att vi uppskattar att bo naturnära?

Vi anser att ni genast måste återgå till att endast tillåta busstrafik på delen av Bergkälla­vägen som ni helt utan lyhördhet för oss omkringboende nu öppnat upp för total genomfartstrafik. Ni har gjort ett stort misstag som ni omgående måste rätta till! Eller måste en trafik­olycka ske innan ni gör något?

Vi vill veta vad ni gör åt denna totalt miserabla trafiksituation för oss närboende och vad ni planerar för byggen på de skövlade ängarna.

Skandal, Sollentuna kommun!

Upprörd barnfamilj boende på Bergkällavägen

Genomfartstrafik på Bergkällavägen i Rotsunda är både riskabel och störande, anser insändarskribenten.arkivbild

Ska ni skrämma bort alla boende från detta vackra område som vi en gång flyttade till just för att vi uppskattar att bo naturnära?